Széchenyi Terv

Lezárult az új Munka törvénykönyv hatását vizsgáló kutatás


A LIGA Szakszervezetek 2013 szeptemberében „Munkáért!” címmel indított európai uniós finanszírozású, nagyszabású és komplex projektjének egyik fontos célja a 2012. július 1–jén hatályba lépett új Munka Törvénykönyvének széleskörű társadalmi hatásvizsgálata. A program V. pillére az utolsó szakaszához érkezett, a napokban a LIGA Szakszervezetek elérhetővé teszi a független kutatók által készített tanulmányt és a jogszabályok módosítására vonatkozó ajánláscsomagot.

A kutatói-elemzői munkát és a hatástanulmány összeállítását a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának szakértőinek – Dr. Dabis Erzsébet, címzetes főiskolai tanár, nyugalmazott munkaügyi bíró, Dr. Rúzs Molnár Krisztina, egyetemi docens és Rossu Balázs, egyetemi tanársegéd, valamint az egyetem Szociológia Tanszékének szakemberei, Dr. Feleky Gábor, tanszékvezető docens és Lőrinczi János, tudományos munkatárs neve jegyzi. Az adatfelvételt - a közbeszerzési eljáráson nyertes - MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató Intézet munkatársai végezték, Beck László kutatási igazgató szakmai felügyelete mellett 2014 év nyarán. A LIGA Szakszervezetek vállalta, hogy az elkészült elemzés eredményeit a projekt végére a lehető legszélesebb körben megosztja.

A kutatás adatfelvételi szakaszában összesen 2000 fő munkavállaló közvetlen, lakóhelyi megkeresésére került sor, 800 fő munkaadót a munkahelyén kérdeztek meg a MEDIÁN kérdezőbiztosai és további 5000 fő véleményét gyűjtötték össze az Online Kutatócentrum adatbázisa segítségével. Kiegészítő jelleggel 14 fókuszcsoport és 28 egyéni mélyinterjú is készült, valamint a bírói gyakorlatok, egyéni munkaszerződések és kollektív szerződések is elemzésre kerültek.

A kutatás közvetlen adatfelvételen alapuló része az, ami reprezentatívnak tekinthető, vagyis Magyarországon az új Mt. alá tartozó aktív munkavállalók és az őket foglalkoztató munkaadók véleményét tükrözi, a kutatás további részei a hazai munka világába adnak bővebb betekintést. A kutatási körbe nem tartoztak bele a nem „Mt-s” munkaadók és munkavállalók, így például a közszféra állapotáról az elemzés nem ad képet.

A kutatási pillér két éve alatt összesen 21 regionális szakmai rendezvény (14 fórum és 7 konferencia) került megszervezésre (Budapest, Pécs, Győr, Szeged, Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen) amelyeken több mint 300 fő – elsősorban érdekvédelmi képviselők és tisztségviselők, egyetemek szakemberei, az önkormányzati és civilszféra érdeklődői vettek részt. A szakmai rendezvényeken neves jogászok, jogalkotók, szakértők, munkavállalói és munkaadói oldalról meghívott gyakorlati szakemberek tartottak előadásokat. A 2015. május és június közötti szakmai konferenciák beszámolói a projekt honlapján elérhetőek: /page/293/html/uj-munka-torvenykonyv.html

A pillér keretén belül elkészített közel 100 oldalas tanulmány, valamint annak az eredményeire épülő, az új Mt. – munkavállalókra hátrányos intézkedéseinek megváltoztatására irányuló - ajánláscsomag hivatalosan a 2015. szeptember végén, a pillér Budapestre tervezett zárókonferenciáján kerül bemutatásra és jelenik meg mindenki számára elérhető, nyomtatott, ingyenes kiadvány formájában is, de digitális formában már várhatóan a héten elérhetőek lesznek az eredmények a sajtónyilvánosság számára. 

Bővebb információk:
Kelemen Melinda pillérvezető
06 1 321-5262, kelemen.melinda@liganet.hu)
Cserenyi Anna pillérkoordinátor
06 1 321-5262, cserenyi.anna@liganet.hu

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás