Széchenyi Terv

A munkavállalói ismeretek című tananyag a diákok véleményének tükrében


A TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 „A Munkáért!” című kiemelt projekt keretében fejlesztett munkavállalói ismeretek című tantárgy kipróbálásra került az ország 10 iskolájában a 2014/2015-ös tanév tavaszán. A kipróbáló tanárok munkanaplókat töltöttek ki a leckékhez kapcsolódóan, illetve a tesztelésben részt vett diákok kérdőívet töltöttek ki a tanév végén. A munkanapló elemzés és a kérdőíves kutatás alapján megadott szakmai ajánlásokat figyelembe véve zajlik jelenleg a tananyag továbbfejlesztése, kiegészítése, a fókuszpontok áthelyezése.

A felvett kérdőíves kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a tanárokhoz hasonlóan az órákon részt vett diákok is élvezték a tanórákat, a tananyag minőségével, tartalmával, mennyiségével, fogalomhasználatával elégedettek, jónak tartották azokat.

A kutatás legfontosabb eredményének azt tekinthetjük, hogy a diákok a gyakorlatorientált, készségfejlesztő témákat részesítik előnyben, szemben az elméletibb, hagyományos tanulásszervező formában tanult leckékkel. Szerették és hasznosnak találták a tréningeket, ezeknek mennyiségét növelnék is az elméletibb részek rovására. Újszerűnek tartották az órákon használt pedagógiai módszereket, a csoport és páros munkákat, a kooperatív módszereket és a tréningszerű feldolgozásmódot.

Egy-két idézet a diákoktól:

  • „A tantárgy bevezetése hasznos lehet a velem egykorú emberek számára, hogy tisztában legyenek a munkavállalás feltételeivel, képességeikkel és lehetőségeikkel.”
  • „Érdekes volt. Sok újat hallottam, és szerintem segítséget nyújtott a jövőben.”
  • „Ezen tantárgy bevezetése szükséges volna a további ismeretek megszerzéséhez valamint a megélhetéshez.”
  • „Hallottam olyan dolgokat, amelyekről kevés ismeretem volt, így teljesen elégedett vagyok velük. A tréning sokat segített.”
  • „Jó, hogy nem a normál tantárgyat kellett tanulni.”
  • „Az órák jó hangulatban teltek, a tanárnő sokat dolgoztatott minket, hasznosak voltak az órák.”
  • „Az órán sok feladatod kaptunk, jó volt a csapatszellem, érdekesek voltak az órák.”

390-1._tabla.JPG

A válaszadók 54,7%-a tartotta hasznosnak a munkavállalói ismeretek tananyagot, 24,7%-a pedig teljesen hasznosnak, a két kategória összesen 79,1%, ami azt jelenti, hogy a válaszadók nagy többsége szerint nagyon fontosak és szükségesek az órán megszerzett ismeretek.

390-2._tabla.JPG

A tréningek közül a diákok a leghasznosabbnak az önéletrajzírás és a motivációs levél készítése című tréninget tartották. Ez az adat a magyar közoktatási rendszer sokszor kritizált kevésbé gyakorlatorientált, inkább a lexikális tudás megszerzését preferáló voltára is felhívja a figyelmet. Arra, hogy a mai diákok szívesebben tanulnának kevesebb elméleti vonatkozású témáról, és több időt szeretnének olyan készségek elsajátításával tölteni, amelyek a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során jobb pozícióba tudja őket helyezni.

390-3._tabla.png

390-4._tabla.png

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás