Széchenyi Terv

Munkavállalói Ismeretek tanulmányi verseny a szakképzési pillér keretében


A LIGA Szakszervezetek TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 projektje 6. szakképzési pillérének keretében fejlesztett Munkavállalói ismeretek című tananyag tesztelésének részeként tanulmányi versenyt szerveztünk. Nem titkolt célunk volt, hogy a tananyag népszerűsítésén túl lehetőséget teremtsünk a diákok tudásának további elmélyítésére és a tananyag tesztelése során megszerzett tudás gyakorlati ellenőrzésére is.

A kétfordulós versenyen a tananyag tesztelésében résztvevő iskolák diákjaiból álló 12 fős csapatok indulhattak. A verseny első fordulója - a 21. század igényeinek is megfelelően – elektronikus úton került lebonyolításra. A Budapesten megrendezése került második fordulóban pedig az online felületen legjobban teljesítő három csapat személyesen mérhette össze tudását.

A verseny feladatai – a tananyag tematikájához igazodva - módszertanilag széles spektrumot öleltek fel. Amíg az első fordulóban főként teszt jellegű feladatokat kellett a diákoknak megoldaniuk, addig a második fordulóban olyan gyakorlati jellegű, szituációs feladatok domináltak, mint például hivatalos levél elkészítése, állásinterjún való részvétel, különféle kommunikációs stílusok és karriercélok bemutatása, „villámkérdések”.

A tanulmányi verseny mindkét fordulójában születtek remek feladatmegoldások és nagyon szoros eredmények bizonyítják a tesztelésben résztvevő tanárok kiváló munkáját, a fiatalok felkészültségét, érdeklődését és nem utolsó sorban a projektünk keretében fejlesztett Munkavállalói ismeretek című tananyag létjogosultságát is a hazai közoktatásban. 

A verseny végeredménye:

  1. helyezett: Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Debrecen
  2. helyezett: Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr
  3. helyezett: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely

A LIGA Szakszervezetek munkavállalói ismeretek címmel tananyagot fejlesztett szakiskolák számára, felismerve a munkaerőpiac szereplőinek kutatási adatokkal is alátámasztott igényét arra vonatkozóan, hogy a magyar pályakezdő fiatalok képzése során szükséges azon ismeretek, kompetenciák fejlesztése, melyek segíti a munkába állást és a munka világában való eligazodást, mivel a fiatalok munka világával kapcsolatosan hiányos ismeretekkel lépnek ki az iskolákból a munkaerőpiacra. 

A tanulók a tantárgy segítségével önismeretre – kompetenciák felismerése, fejlesztése - tehetnek szert, mely elengedhetetlenül fontos a megfelelő munkakör megtalálásához adott szakmán belül. Megismerhetik a hatékony álláskeresési technikákat, ismereteket szerezhetnek az önéletrajz elkészítésével kapcsolatban. Tréning feladatok segítésével állásinterjús szituációkban sajátíthatják el a szükséges a praktikákat. A tankönyv részletesen bemutatja a foglalkoztatással kapcsolatos alapvető munkajogi ismereteket is, például a foglalkoztatási- és adófizetési formákat, továbbá általános pénzügyi ismerteket is ad.

A tananyag tesztelése 2015 februárjában indult el országszerte tíz szakiskolában, negyven pedagógus és 680 diák részvételével. A tankönyv és a munkafüzet mellett tíz szakmacsoport - agrár, könnyűipar, gépipar, államigazgatás, közgazdaságtan, művelődés, jóléti, kereskedelem, építőipar, technológia - részére készült specifikus oktatási- és módszertani segédlet. Továbbá tanári kézikönyv is segíti a tantárgyat oktató pedagógus munkáját.

"A munkáért!" című projekt 1,6 milliárd forint támogatással valósul meg az Új Széchenyi terv keretében. A projekt négy pillérre épül: az új Munka törvénykönyve munkaadói és munkavállalói hatásvizsgálata, a kollektív szerződések kötésének elősegítése tanácsadással, a vállalkozók képzése, illetve a munka világát érintő témákban a fiatalok felkészítése tananyaggal.

A projekt célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, valamint képesek legyenek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba.

A pályázat további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül.

A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), a konzorciumi partnerek pedig a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

A projekt két éve alatt számos rendezvény, workshop és hivatalos tájékoztató keretén belül, folyamatosan tájékozódhat minden érdeklődő az elért eredményekről. A projekt záró dátuma 2015. augusztus 31-e.

Galéria

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás