Széchenyi Terv

Mintegy 60 kollektív szerződésről szóló tárgyalásban működtek közre a LIGA tanácsadói, harmaduk sikerrel le is zárult


A „Munkáért!” című Európai Unió által finanszírozott projekt kollektív szerződés (KSZ) pillérjének feladata az ágazati és munkahelyi kollektív szerződések megkötésének támogatása, lefedettségük növelése, valamint a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése.

A LIGA Szakszervezetek Érdekvédelmi tanácsadói az elmúlt időszakban 45 – KSZ-szel már rendelkező – munkahelyen adtak tanácsot a kollektív szerződés modernizálására, KSZ-el nem rendelkező munkahelyeken pedig a kollektív szerződés megkötésére, többek között kéményseprőknél, vízműveknél, oktatási intézményeknél, logisztikai cégeknél, színházakban, vagyonőrőknél, szociális munkásoknál, kórházakban és a húsiparban.

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) a projekt keretén belül ágazati tanácsadói csoportot hozott létre, akik felvették a kapcsolatot az Ágazati Párbeszéd Bizottságokkal, megismerték munkájukat és az eddig elért eredményeiket. Tanulmányozták a meglévő ágazati kollektív szerződéseket, illetve igény szerint tanácsadással segítettek és közreműködtek KSZ tárgyalásokban. A feldolgozott anyagok eredményei alapján lehetőség nyílt arra, hogy széleskörű tanácsadást tudnak nyújtani azon ágazatok együttműködő szervezeteinek, amelyek nem rendelkeznek még ágazati kollektív szerződéssel. Összehangolt fejlesztő munkával megalkották a kollektív szerződések közös alapját, amely mintegy sablonként szolgál minden konkrét szerződéshez.

Szintén a projekt keretében nyílt lehetőség arra, hogy 26 főből álló országos érdekvédelmi tanácsadói hálózat álljon fel, akik bemutatták a projektet minden szervezett és jelenleg nem szervezett, illetve a kollektív szerződéssel nem rendelkező munkahelyeken dolgozó munkavállalók, munkáltatók számára is.

Érdekvédelmi tanácsadóink munkájukkal elősegítették a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősödését és együttműködését. Ezáltal a továbbiakban hatékonyabban és felkészültebben tudják majd képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, valamint képesek lesznek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi szakpolitika alkotásfolyamatába, illetve a döntéshozatalba.

Szakembereink felkeresték a területükön működő kis- és középvállalkozásokat (több száz ilyen megkeresés történt) a helyi munkáltatók és munkavállalók megismerése érdekében. Felvették a kapcsolatot a helyi- és regionális munkáltatói szervezetekkel és fórumaikon kölcsönösen tájékoztatták egymást a projektről, a KSZ pillérről, annak céljairól és feladatairól, felhívva a figyelmet a kollektív szerződés előnyeire, annak érdekében, hogy minél több helyen szülessen új KSZ. Ezzel is elősegítve a rendezett munkaügyi kapcsolatokat, hozzájárulva a munkabékéhez, lehetővé téve a munkafeltételek rugalmas, az egyes munkáltatók szükségleteihez is alkalmazkodó szabályozását, valamint tehermentesítve a jogalkotást.

Érdekvédelmi tanácsadóink 45 – KSZ-szel már rendelkező – munkahelyen adtak tanácsot a kollektív szerződés modernizálására, KSZ-szel nem rendelkező munkahelyeken pedig a kollektív szerződés megkötésére. 37 alkalommal vettek részt különböző KSZ tárgyalásokban, melyek közül 15 munkahelyen előtte nem volt KSZ.

A kollektív munkaügyi vita – melynek eredménye lehet a KSZ – egy erősen bizalmi folyamat, melynek eredményes lezártáig általában a felek nem tárják a nyilvánosság elé a folyamatot. Éppen ezért nehéz felsorolni minden érintett munkáltatót, de egy jó képet kaphatunk a háttérben zajló folyamatokról, ha tudjuk, hogy a kéményseprő szakmától kezdve, vízműveknél, oktatási intézményeknél, logisztikai cégeknél, színházakban, vagyonőröknél, szociális munkásoknál, kórházakban és a húsiparban is volt munkája bőven a tanácsadóknak.

Munkájuk eredményeként ezidáig 18 kollektív szerződés került aláírásra, amelyek rögzítik az érintett munkahelyeken a foglalkoztatás részletes szabályait és segítenek abban, hogy a munkaerőpiacot uraló egyenlőtlenségek elsimuljanak.

A projekt lehetőséget adott arra, hogy munkatársainkat a régiójukban, megyéjükben megismerjék és sikerült elérnünk, hogy KSZ-el kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal is bizalommal fordulnak hozzájuk.

A szociális párbeszéd területén egy új fejezet kezdődött, mert a munkavállalókhoz és a problémáikhoz közelebb került a segítség. A LIGA szakszervezetek mindent elkövet azért, hogy a létrehozott érdekvédelmi tanácsadói hálózatát – lehetőségeihez képest – tovább működtesse és segítse Magyarországon a munkaügyi kapcsolatok tovább fejlesztését, a munkabéke megszilárdítását, a munkahelyi törvénysértések megszűnését és a foglalkoztatás „kifehérítését”.

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás