Széchenyi Terv

Kollektív szerződés a Magyar Villamos Művek Zrt-nél


A LIGA Szakszervezetek “Legjobb példa” sorozatának e részében egy speciális munkahely, a Magyar Villamos Művek kollektív szerződését mutatjuk be. A “Legjobb példa” sorozat célja bemutatni, hogy szakszervezet alapítással - vagy abba való belépéssel - kollektív szerződések köthetők bármely vállalatnál, amely a példákban bemutatott, speciális előnyöket biztosíthat bármely munkahelynek. A Magyar Villamos Művek Zártkörű Részvénytársaságnál a munkavállalói jogok szempontjából meghatározó a kollektív szerződés.

Az alábbi interjú Horváth János a MVM Zrt. Humán Erőforrás Osztály osztályvezetőjével, valamint Gál Rezsővel, a Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete elnökével készült.

– Munkáltatóként miért tartja fontosnak a kollektív szerződést, mi sarkallta a céget arra, hogy kollektív szerződést kössön?

Horváth János: A munkáltatót képviselő vezetőként fontos a kollektív szerződés a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolat fenntartása érdekében, a KSZ nagyon jó eszköz arra, hogy a megfelelő munkatársakat válasszuk ki (javadalmazási rendszer), képezzük és hosszú távon is megtartsuk.

– Az aktuális kollektív szerződésből kérem, soroljon fel legalább három olyan pontot, amely a munkáltató kérésére került rögzítésre, illetve az kifejezetten a munkáltató számára előnyös.

A KSZ-ben a munkáltatói oldal által kért elvek, szabályozások között nagyon fontos a további jogviszonyok, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok szabályozása, a munkaidő és pihenő idő szabályozása, a szabadság kiadásának és a munkavállalók besorolásának és díjazásának, illetve a bérfizetés módjának szabályozása. De ugyanilyen előny a premizálás, a egészségügyi alapellátás és a munkáltatói lakástámogatás és önkéntes pénztári támogatási rendszer szabályozása is.

- Más vállalatok vezetőinek, HR-eseinek mit tanácsolna, hogyan álljanak neki a kollektív tárgyalásoknak?

A munkavállalói oldal és a szakszervezetek olyan partnerek, akikkel együtt kell működni a mindenkori közös társasági célok megvalósítása érdekében. A közös érdekeken és kompromisszumokon nyugvó együttműködés formáit kell megtalálni, és rögzíteni a kollektív szerződésben.

- Szakszervezeti vezetőként miért tartja fontosnak a kollektív szerződést?

Gál Rezső: Szakszervezeti vezetőként fontos a kollektív szerződés a munkáltatóval a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében. A KSZ eszköz arra, hogy a munkáltató a munkavállalói oldalt és a szakszervezetet partnerként kezelje, fontos döntései előtt kikérje a munkavállalói oldal véleményét, a munkavállalók juttatási rendszerének meghatározásban partnerként vegyen részt. A munkavállalói érdekek megjelenítésének alapvető eszköze.

- Az aktuális kollektív szerződésből kérem, soroljon fel legalább három olyan pontot, amely a szakszervezet kérésére került rögzítésre, illetve az kifejezetten a munkavállaló számára előnyös.

Nagyon fontos, hogy pontosabban és jobban tudtuk szabályozni a felmondási idő és a végkielégítés mértékét, a kedvezményes idegen nyelvi képzés biztosítását, a betegszabadság és a távolléti díj szabályozását. De bekerült a szerződésbe a túlóra pótlékok szabályozása, az elismerések és a tizenharmadik havi fizetés, vagy éppen az intézményesített segélyezési rendszer (házasságkötési, szülési, temetési) szabályozása. Külön pontban említeném ezeken felül a előnyugdíjazási rendszert.

- Más szakszervezeti vezetőinek mit tanácsolna, hogyan álljanak neki a kollektív tárgyalásoknak?

A kölcsönös előnyökre épülő együttműködés lehetőségét keressék. Azt támogassák, amely a munkavállalók részére ténylegesen fontos. Folyamatosan informálják a szakszervezeti tagokat a KSZ aktuális ügyeiről, hogy azt saját ügyüknek, ne pedig egy tőlük független szabályozásnak tekintsék.

 

Hivatkozás: http://www.vd.hu/mvmdszdokumentumok/mvm-zrt-kollektiv-szerzodes-2014-10639.html

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás